już 9 lat na rynku

RegulaminStrona główna > Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego www.ministerstworeklamy.pl prowadzonego przez MinisterstwoReklamy Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul. Krakowskiej 11 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000376859 zwaną dalej Usługodawcą.

§ 2

SŁOWNICZEK POJĘĆ

 1. Usługodawca – spółka działająca pod firmą MinisterstwoReklamy.pl, będąca jednocześnie zarządcą Serwisu Internetowego www.ministerstworeklamy.pl;
 2. Klient – podmiot zawierający z Usługodawcą umowę o świadczenie Usług w ramach Serwisu Internetowego www.ministerstworeklamy.pl;
 3. Serwis Internetowy www.ministerstworeklamy.pl – aplikacja dostępna pod adresem www.ministerstworeklamy.pl prowadzona przez Usługodawcę zwana dalej Serwisem;
 4. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu www.ministerstworeklamy.pl;
 5. Usługa – świadczenie Usługodawcy na rzecz Klienta w ramach Serwisu Internetowego www.ministerstworeklamy.pl.

§ 3

Przedmiotem działalności Serwisu jest:
 1. marketing internetowy – działania takie jak np. pozycjonowanie czy kampanie AdWords, polegające na przesyłaniu informacji marketingowej i pozyskiwaniu klientów;
 2. systemy sprzedażowe – tworzenie platform sprzedażowych mających na celu usprawnienie procesu sprzedaży pod kątem jakości, efektywności i skuteczności;
 3. strony internetowe – tworzenie stron internetowych, ich aktualizacja i modyfikacja oraz inne działania mające na celu kształtowanie wizerunku Klienta w Internecie;
 4. identyfikacja firmowa – zabiegi mające na celu stworzenie odpowiedniego, budzącego zaufanie wizerunku i poziomu rozpoznawalności Klienta;
 5. usługi towarzyszące

§ 4

Korzystanie z Serwisu może polegać na:
 1. przeglądaniu Serwisu w celu zapoznania się z oferowanymi Usługami, aktualnościami, promocjami, realizacjami, itp.;
 2. skorzystaniu z formularza w celu skontaktowania się z Usługodawcą,
 3. podaniu telefonu w celu uzyskania kontaktu z Usługodawcę
 4. zapisaniu się do Newslettera.

§ 5

Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 6

Szczegółowe kwestie dotyczące świadczonych usług oraz cen będą regulowane każdorazowo w umowie zawartej przez Usługodawcę z Klientem.

§ 7

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu. W wypadku zmiany regulaminu w trakcie realizacji umowy klient zostanie pisemnie poinformowany o każdej zmianie regulaminu. W wypadku barku akceptacji Regulaminu w trakcie realizacji umowy, jeżeli umowa ta będzie nawiązywać do postanowień Regulaminu klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od informacji o zmianie Regulaminu.
 2. Usługodawca zobowiązuje się powiadomić Użytkowników drogą elektroniczną o zmianie Regulaminu.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące regulacje prawne.
 5. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem www.ministerstworeklamy.pl.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.04.2013

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą, odpowiemy na pytania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości od MinisterstwoReklamy.pl Twoje dane osobowe i adres e-mail nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim.

do góry
© Copyright 2006-2016 MinisterstwoReklamy.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zabronione. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
 

Wpisz swój numer, skontaktujemy się z Tobą:

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Politykę prywatności Cookies znajdą Państwo: tutaj.

OK