REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego www.ministerstworeklamy.pl prowadzonego przez MinisterstwoReklamy Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul. Krakowskiej 11 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000376859 zwaną dalej Usługodawcą.

§ 2

SŁOWNICZEK POJĘĆ

 1. Usługodawca – spółka działająca pod firmą MinisterstwoReklamy.pl, będąca jednocześnie zarządcą Serwisu Internetowego www.ministerstworeklamy.pl;
 2. Klient – podmiot zawierający z Usługodawcą umowę o świadczenie Usług w ramach Serwisu Internetowego www.ministerstworeklamy.pl;
 3. Serwis Internetowy www.ministerstworeklamy.pl – aplikacja dostępna pod adresem www.ministerstworeklamy.pl prowadzona przez Usługodawcę zwana dalej Serwisem;
 4. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu www.ministerstworeklamy.pl;
 5. Usługa – świadczenie Usługodawcy na rzecz Klienta w ramach Serwisu Internetowego www.ministerstworeklamy.pl.

§ 3

Przedmiotem działalności Serwisu jest:

 1. marketing internetowy – działania takie jak np. pozycjonowanie czy kampanie AdWords, polegające na przesyłaniu informacji marketingowej i pozyskiwaniu klientów;
 2. systemy sprzedażowe – tworzenie platform sprzedażowych mających na celu usprawnienie procesu sprzedaży pod kątem jakości, efektywności i skuteczności;
 3. strony internetowe – tworzenie stron internetowych, ich aktualizacja i modyfikacja oraz inne działania mające na celu kształtowanie wizerunku Klienta w Internecie;
 4. identyfikacja firmowa – zabiegi mające na celu stworzenie odpowiedniego, budzącego zaufanie wizerunku i poziomu rozpoznawalności Klienta;
 5. usługi towarzyszące

§ 4

Korzystanie z Serwisu może polegać na:

 1. przeglądaniu Serwisu w celu zapoznania się z oferowanymi Usługami, aktualnościami, promocjami, realizacjami, itp.;
 2. skorzystaniu z formularza w celu skontaktowania się z Usługodawcą,
 3. podaniu telefonu w celu uzyskania kontaktu z Usługodawcę
 4. zapisaniu się do Newslettera.

§ 5

Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 6

Szczegółowe kwestie dotyczące świadczonych usług oraz cen będą regulowane każdorazowo w umowie zawartej przez Usługodawcę z Klientem.

§ 7

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu. W wypadku zmiany regulaminu w trakcie realizacji umowy klient zostanie pisemnie poinformowany o każdej zmianie regulaminu. W wypadku barku akceptacji Regulaminu w trakcie realizacji umowy, jeżeli umowa ta będzie nawiązywać do postanowień Regulaminu klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od informacji o zmianie Regulaminu.
 2. Usługodawca zobowiązuje się powiadomić Użytkowników drogą elektroniczną o zmianie Regulaminu.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące regulacje prawne.
 5. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem www.ministerstworeklamy.pl.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.04.2013
Google Partner

Google Partner

Jesteśmy nieprzerwanie od 2010 r. Certyfikowanym Partnerem Google - co potwierdza nasze najwyższe kompetencje. Posiadamy wszystkie certyfikaty Google w tym zakresie: Analytics, Tworzenie stron mobilnych, Podstawy reklamy w AdWords, Reklama wideo, Reklama w sieci wyszukiwania, Reklama w sieci reklamowej, Reklama mobilna, Reklama w Zakupach Google.

Google Elevator

Google Partners Elevator

Uczestniczymy w Prestiżowym Programie Google Elevator dla 20 najlepszych Agencji w Polsce, ten fakt potwierdza nasze najwyższe umiejętności w zakresie prowadzenia kampanii reklamowych w Google.

Open Solution

Open Solution

Od 7 lat jesteśmy platynowym partnerem producenta oprogramowania CMS i jednymi z najlepszych specjalistów w zakresie wdrożeń i programowania w Polsce.

Ekomersy

Ekomersy

Nominacja w kategorii: najlepsza agencja oferująca usługi wdrożeniowe.

Automatyczna obsługa płatności

Płatność PayPal w MinisterstwoReklamy.pl Płatność Visa w MinisterstwoReklamy.pl Płatność Alior w MinisterstwoReklamy.pl Płatność BPH w MinisterstwoReklamy.pl Płatność CN w MinisterstwoReklamy.pl Płatność Getin w MinisterstwoReklamy.pl Płatność ING w MinisterstwoReklamy.pl Płatność IPKO w MinisterstwoReklamy.pl Płatność Millenium w MinisterstwoReklamy.pl Płatność przelewem w MinisterstwoReklamy.pl Płatność PKO w MinisterstwoReklamy.pl Płatność Pocztowy w MinisterstwoReklamy.pl Płatność Przelewy w MinisterstwoReklamy.pl Płatność Reifeisen w MinisterstwoReklamy.pl Płatność Transfer w MinisterstwoReklamy.pl
MinisterstwoReklamy.pl

kompleksowe rozwiązania w internecie

Nasza strona korzysta z plików cookies. Zapewniają one prawidłowe działanie strony, narzędzi społecznościowych, reklamowych i analitycznych. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Ustawienia cookies możesz zmienić w preferencjach swojej przeglądarki internetowej.